Serie tv
Riassunti
Doppiatori
Guida tv

Serie Jap
Trasmissioni
Staff
Seyiuu
Disegnatori

Movie
Info

Oav
Info

Only You

Executive Producer: Taga Hidenori
Character Designs: Takada Akemi
Planning: Ochiai Shigekazu Screenplay: Komparu Tomoko Dramatization & Storyboards: Oshii Mamoru
Music: Kobayashi Izumi, Anzai Fumitaka & Amano Masamichi
Music Director: Hayakawa Yutaka
Art Director: Arai Torao
Animation Directors: Aoshima Katsumi, Endoo Yuuichi & Takazawa Magoichi
Mechanical Director: Yamashita Masahito
Technical Director: Ano Takashi
Director of Photography: Wakana Akio Audio
Director: Shiba Shigeharu
Animation Producer: Nunokawa Yuuji
Assistant Producer: Kubo Makoto
Production Assistance: Studio Pierrot Key Animators: Yamauchi Shoojuroo, Oosaka Takeshi, Miyao Takashi, Kobayashi Sakiko, Seki Mieko, Sakurai Toshiyuki, Moriyama Yuuji, Nozaki Koochuu, Hattori Ichiroo, Takeara Megumi, Yamazaki Kazuo, Furuse Noboru, Sakuma Toshikazu, Sakuma Shigeko, Nishijima Katsuhiko, Takagi Toshio, Kanazawa Katsumasa, Ishii Kuniyuki, Yamashita Masahito, Saitoo Tadashi, Kamizuma Shinsaku & Hattori Miwako
Prologue Animation: Nakamura Yasutoshi Ending Animation: Nanke Kooji Directed by Oshii Mamoru


Beautiful Dreamer

Executive Producer: Taga Hidenori
Character Designs: Takada Akemi
Planning: Ochiai Shigekazu Screenplay: Komparu Tomoko Dramatization & Storyboards: Oshii Mamoru
Music: Kobayashi Izumi, Anzai Fumitaka & Amano Masamichi
Music Director: Hayakawa Yutaka
Art Director: Arai Torao
Animation Directors: Aoshima Katsumi, Endoo Yuuichi & Takazawa Magoichi
Mechanical Director: Yamashita Masahito
Technical Director: Ano Takashi
Director of Photography: Wakana Akio Audio
Director: Shiba Shigeharu
Animation Producer: Nunokawa Yuuji
Assistant Producer: Kubo Makoto
Production Assistance: Studio Pierrot Key Animators: Yamauchi Shoojuroo, Oosaka Takeshi, Miyao Takashi, Kobayashi Sakiko, Seki Mieko, Sakurai Toshiyuki, Moriyama Yuuji, Nozaki Koochuu, Hattori Ichiroo, Takeara Megumi, Yamazaki Kazuo, Furuse Noboru, Sakuma Toshikazu, Sakuma Shigeko, Nishijima Katsuhiko, Takagi Toshio, Kanazawa Katsumasa, Ishii Kuniyuki, Yamashita Masahito, Saitoo Tadashi, Kamizuma Shinsaku & Hattori Miwako
Prologue Animation: Nakamura Yasutoshi Ending Animation: Nanke Kooji Directed by Oshii Mamoru


Remember my love

Based on the Characters and Situations Created by Takahashi Rumiko Serialized in Shoonen Sunday Weekly, Published by Shoogakkan
Executive Producer: Taga Hidenori Planning: Ochiai Shigekazu Screenplay: Komparu Tomoko Character Designs: Takada Akemi Music: Micky Yoshino Music Director: Hayakawa Yutaka Art Directors: Kobayashi Shichiroo & Arai Torao Chief Animation Director: Moriyama Yuuji Animation Director: Dogite Tsukasa
Director of Photography: Wakana Akio Audio Director: Shiba Shigeharu Animation Producer: Hasegawa Hiroshi Production Assistance: Studio DEAN Key Animators: Moriyama Yuuji, Nara Mitsuko, Kawana Kumiko, Masuo Shooichi, Tsukui Akiko, Ichikawa Yoshiyuki, Ootaki Tomoko, Kitakubo Hiroyuki, Oonuki Kenichi, Enomoto Hiroaki, Kanamori Kenji, Gooda Hiroaki, Hirota Mayumi, Takahashi Kumiko, Tanzawa Manabu, Nakashima Atsuko, Hirata Tomohiro, Aoki Yasumichi, Fujikawa Futoshi & Yamabe Tetsuji Opening and Ending Animation: Nishijima Katsuhiko Directed by Yamazaki Kazuo


Lum For Ever

Planning: Ochiai Shigekazu
Screenplay: Inoue Toshiki & Yamazaki Kazuo
Music: Itakura Fumi
Music Director: Kondoo Yukio
Art Director: Arai Torao
Animation Director: Dokite Tsukasa
Director of Photography: Shimizu Yooichi
Audio Director: Shiba Shigeharu
Animation Producers: Hasegawa Hiroshi & Matsushita Yooko
Production Assistance: Studio Dean
Technical Director: Yoshinaga Naoyuki
Character Designs: Takada Akemi Key Animation: Funazawa Manabu, Aoki Yasunaga, Fujikawa Futoshi, Hirota Atsuko, Takahashi Kumiko, Nakajima Atsuko, Yamamoto Tetsuya, Chiba Junzoo, Yamada Hirohiko, Takahashi Toshio, Kikuchi Yoshiyuki, Hattori Ichiroo, Tsuruyama Osamu, Shimazaki Katsumi, Yamamoto Masafumi, Minami Shinichiroo, Shino Masanori, Sawada Masato, Takagi Hiroyuki, Yagi Masayuki, Suzuki Takeyuki, Nagasaki Shigenobu & Matoba Atsushi Directed by Yamazaki Kazuo


The Final Chapter

Executive Producer: Taga Hidenori
Planning: Ochiai Shigekazu
Producer: Matsushita Yooko
Screenplay: Komparu Tomoko
Character Designs and Storyboards:
Shibunnoichi Setsuko
Animation Director: Kobayashi Yukari
Technical Director: Tominaga Tsuneo
Art Director: Arai Torao
Director of Photography: Daiichi Heitaroo
Audio Director: Shiba Shigeharu
Music: Oomori Toshiyuki
Animation Producer: Matsunaga Yoshiyuki
Production Assistance: Magic Bus Co., Ltd

Directed by Dezaki Satoshi

Organizational Assistance:
Koide Kazumi: Imaizumi Toshiaki
Layout Supervisor: Shimizu Keizoo
Artboards: Arai Torao, Nagasawa Junko
Mechanical Designs and Assistant Technical Director: Maejima Kenichi

Key Animators: Kobayashi Yukari, Maejima Kenichi, Ogura Mayumi, Suzuki Shinichi, Matsuda Yoshiaki, Takizawa Akemi, Nakamura Ayumi, Suzuki Hiromi, Kando Tamaki, Sekiguchi Shigeharu, Kaku Hiromitsu, Kudoo Masateru, Nishijima Katsuhiko, Ishida Atsuko, Koizumi Takashi, Nakata Miho, Morikawa Sadami, Tomisoka Takane, Takaoka Kiichi, Kiyojima Yuuko, Imai Hiroaki, Ichikawa Yoshiyuki, Nagai Takeshi, Murata Shunji, Tamura Hideki, Kimura Michio, Iijima Takeshi, Oomori Takahiro, Nakamura Kenichiroo, Sugiura Kooji, Kasahara Akira, Miura Kooji, Kuromi Taeko and Noda Michiko


Itsudatte my darling

Executive Producer: Taga Hidenori
Planning: Ochiai Shigekazu
Producer: Matsushita Yooko
Screenplay: Komparu Tomoko
Character Designs and Storyboards:
Shibunnoichi Setsuko
Animation Director: Kobayashi Yukari
Technical Director: Tominaga Tsuneo
Art Director: Arai Torao
Director of Photography: Daiichi Heitaroo
Audio Director: Shiba Shigeharu
Music: Oomori Toshiyuki
Animation Producer: Matsunaga Yoshiyuki
Production Assistance: Magic Bus Co., Ltd

Directed by Dezaki Satoshi

Organizational Assistance:
Koide Kazumi: Imaizumi Toshiaki
Layout Supervisor: Shimizu Keizoo
Artboards: Arai Torao, Nagasawa Junko
Mechanical Designs and Assistant Technical Director: Maejima Kenichi

Key Animators: Kobayashi Yukari, Maejima Kenichi, Ogura Mayumi, Suzuki Shinichi, Matsuda Yoshiaki, Takizawa Akemi, Nakamura Ayumi, Suzuki Hiromi, Kando Tamaki, Sekiguchi Shigeharu, Kaku Hiromitsu, Kudoo Masateru, Nishijima Katsuhiko, Ishida Atsuko, Koizumi Takashi, Nakata Miho, Morikawa Sadami, Tomisoka Takane, Takaoka Kiichi, Kiyojima Yuuko, Imai Hiroaki, Ichikawa Yoshiyuki, Nagai Takeshi, Murata Shunji, Tamura Hideki, Kimura Michio, Iijima Takeshi, Oomori Takahiro, Nakamura Kenichiroo, Sugiura Kooji, Kasahara Akira, Miura Kooji, Kuromi Taeko and Noda Michiko